CPU – BỘ VI XỬ LÝ

3.400.000 
3.800.000 
1.200.000 
1.590.000 

Mini PC

5.350.000 5.750.000 
4.799.000 5.149.000 
4.350.000 4.700.000 
3.700.000 4.050.000 
3.250.000 4.000.000 
3.000.000 3.750.000 
2.800.000 3.550.000 

VGA – Card màn hình LAPTOP

-11%
4.450.000 
-9%
2.399.000 2.999.000 
-27%
1.099.000 
-12%
1.799.000 
-15%
2.799.000