CPU – BỘ VI XỬ LÝ

-18%
2.800.000 
-9%
3.450.000 
-21%
950.000 
-15%
1.350.000 
-6%
2.999.000 

Mini PC

-29%
3.800.000 4.100.000 
-9%
-12%
-15%
4.150.000 4.400.000 
-24%
-13%
3.850.000 4.100.000 
-22%
2.900.000 3.150.000 
-24%
2.500.000 2.750.000 
-21%
2.400.000 2.650.000 
-18%
2.345.000 2.595.000 

VGA – Card màn hình LAPTOP

-11%
4.450.000 
-9%
2.399.000 2.999.000 
-27%
1.099.000 
-12%
1.799.000 
-15%
2.799.000 

THIẾT BỊ APPLE

-28%
750.000 899.000 
-14%
1.800.000 3.350.000 
-28%
750.000 1.099.000